English | עמוד הבית | צור קשר
אודות הקבוצה | מודיעין עסקי | ייעוץ בטחוני | חקירות מסחריות-תעשייתיות | כתבות ומאמרים
מודיעין עסקי
 
בעידן התחרות העסקית הבלתי מתפשרת, מודיעין עסקי הינו תחום מקובל בעולם הרחב.  בישראל גוברת המודעות לתחום, וחברות שואפות להיעזר בשירותי ייעוץ חיצוניים או הקמת יחידה אינטגראלית בתוך ארגונן.

תחום המודיעין העסקי מצוי במגוון אוניברסיטאות ברחבי העולם (ארה"ב, אירופה וישראל) בתוכניות לימוד לתארים במסלולי מנהל עסקים, שיווק, אסטרטגיה וכו'.

בעצם השימוש במונח "מודיעין" טמונים הרעיון וההגדרה – כלומר, איסוף שיטתי של מידע גולמי וכללי על הסביבה העסקית והתחרותית, עיבודו, ניתוחו והצגתו כתמונה כוללת ומלאה בפני מקבלי ההחלטות בפירמה.

בארגון הנעזר בשירותי מודיעין עסקי מתקיים תהליך שיטתי, נכון ועקבי המאפשר לנטר את המידע "הציבורי" מהסביבה התחרותית, ולהפכו למידע "ארגוני". זאת בהתאמה לצרכי הפירמה ובמטרה למקסם את עוצמתה.

מודיעין עסקי מאפשר השגת אינפורמציה עדכנית ומדויקת על מגוון תחומים הרלוונטיים לפעילות הפירמה, כגון:

  • מתחרים פוטנציאלים זיהוי והגדרת מתחרים בעלי פוטנציאל פגיעה בפעילות הפירמה.

  • זיהוי איומים עסקיים מיפוי כלל האיומים העסקיים, העקיפים והישירים, העומדים בפני הפירמה.

  • שווקים חדשים והזדמנויות עסקיות חדשות ניתוח שיווקי נכון של המידע מספק שפע של רעיונות, הזדמנויות ואתגרים   חדשים.

  • פעילותם ואופן התנהלותם של מתחרים חדשים וותיקים - פעילות עכשווית ועתידית של המתחרים הפוטנציאליים של הפירמה.

  • מוצרים וטכנולוגיות – מידע על אופן פעולתם ו/או מרכיביהם המדויקים של מוצרים וטכנולוגיות הנמצאים בתהליך פיתוח או מוצרים קיימים,, כולל נקודות החוזק והחולשה של המוצרים.

  • קשרים עסקיים קיימים או מתוכננים של המתחרים שיתופי הפעולה של המתחרים ומשמעותם לפירמה.

  • אסטרטגיות שיווקיות של המתחרים מידע על תוכניות ארוכות טווח של המתחרים. 

  • סקירת מסעות פרסום וקידום מכירות של המתחרים ההיבטים השיווקים של פעילות המתחרים, כגו:ן השקות אפשריות של מוצרים חדשים, מבצעים, הגרלות וכו'.

  • פעילות עסקית ספציפית כל פעילות ספציפית בעלת השלכות לפעילות הפירמה כגון: הצעת המתחרים במכרז, הרחבת קו מוצרים, גיוס מנכ"ל חדש וכו'.

לקבוצת CGI מגוון רחב של פתרונות סיוע ללקוח: הן באמצעות ייעוץ והן באמצעות פעילות ישירה על ידי הקמת  "דסק מודיעיני", המתופעל ע"י אנשי מקצוע שתפקידם לנטר את הסביבה העסקית הרלוונטית עפ"י דרישות וצרכי הלקוח.

 לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר לייעוץ בתחום מודיעין עסקי אנא צור קשר

אודות הקבוצה |  מודיעין עסקי |  ייעוץ בטחוני |  חקירות מסחריות-תעשייתיות |  כתבות ומאמרים | 
©כל הזכויות שמורות לסי.ג'י.אי בע"מ| רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, ת"א| טל 03.5626002 פקס 03.5626003