תנאי אי ודאות מחייבים מידע עדכני ומודיעין עסקי תחרותי,
כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות נכונות.